Ausztrália

A fehér felsőbbrendűség kultusza egyre inkább hasonlít egy öngyilkos szektára

A fehér hatalom eme díszes hálózatait inkább jellemzi az érzelmi inkontinencia mint a stílus és a szellemesség. Az eredetileg rabszolgakereskedelemből és gyarmatosításból létrejövő angolszász világ ugyanis menthetetlenül beteg. Du Bois szavaival, a fehér bőrszín valaha örökös tulajdonjogot biztosított a földre. De az egykori földesurak leszármazottai ma otthon és külföldön egyaránt ostrom alatt találják magukat, legitimitásuk mint parancsolók, rendőrök és közvetítők egyre inkább megkérdőjeleződik.

Ausztrália új etnikai arculata

George Megalogenis – The Monthly (Melbourne)
A Keating- és Howard-kormányok alatt kialakult bevándorlási rendszer a szakképzettségre helyezte a hangsúlyt. Az “Isten hozta!” feliratú lábtörlőt elvették a brit és európai parasztok és munkásosztály elől, és az ázsiai egyetemisták és magasan képzett szakemberek elé fektették le. Még mindig az angolok alkotják a legnagyobb etnikai közösséget, viszont közel a felük 55 évesnél idősebb. Az Ausztráliában élő Kínában született bevándorlók fele 35 év alatti, az Indiában születettek fele pedig 33 év alatti – ez a két közösség összesen már nagyobb, minta az angol közösség. Az egyenlet viszonylag egyértelmű: a szavazók, akiket Hanson rasszizmusa sért, többen vannak, mint azok, akiket inspirál.

Anson Chan: Ahogy Kína Hongkonggal bánik, az az egész világ számára tanulságos lehet

Peter Hartcher – The Sydney Morning Herald
Anson Chan, Hong Kong “Vasladyje” szerint az, ahogy a kínai kormány bánik a városával, óvatosságra intő példaként kell, hogy szolgáljon Ausztrália és az egész világ számára. “Úgy gondolom, hogy az ausztrálok nem fogják fel, milyen országgal állnak szemben. Figyeljék meg, hogyan szivárognak be az országukba. Ausztrália igen nyitott társadalom, az egypártrendszeri módszerek az emberekben fel sem merülnek. Így volt vele Hong Kong népe is, egészen addig, amíg a saját bőrükön nem tapasztalták őket.”